BẢNG GIÁ HOSTING WINDOWS GIÁ CHẤT LƯỢNG CAO tại Mạng Xuyên Việt

BẢNG GIÁ HOSTING WINDOWS GIÁ CHẤT LƯỢNG CAO tại Mạng Xuyên Việt
Thiết kế website

 BẢNG GIÁ HOSTING WINDOWS GIÁ CHẤT LƯỢNG CAO

Gói HOSTING

Cá nhân

(X2)

Chuyên nghiệp

(X3)

Nâng cao

(X4)

TM 
Điện tử

(X5)

Băng thông / tháng
(Bandwidth / monthly)

40 GB

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Dung lượng
(Space)

500 MB

05 GB

10 GB

15 GB

 Tên miền ánh xạ
  (Domain Aliases)

1

Unlimited

Unlimited

Unlimited

 Tạo tài khoản FTP, CSDL

 Cơ sở dữ liệu MSSQL
 (MS-SQL 20012)

02

04

06

08

  ASP / ASP.NET / AJAX/LINQ

 .Net Frame 1.x / 2.0 / 3.5 / 4

 

 

 

 

 Tài khoản Email
 (Mailbox users)

0

0

0

0

URL Rewrite / Remote SQL

 Tuỳ chọn sửa files báo lỗi
 (Custom Error Documents)

Backup định kỳ Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần

Đơn giá (VND/năm)  

800.000

1.300.000

2.760.000

4.200.000

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT