Chính sách và quy định chung

Chính sách và quy định chung
Thiết kế website

Công ty TNHH Công Nghệ Mạng Xuyên Việt cam kết thực hiện các thỏa thuận đã ký kết với khách hàng và đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể trong khả năng cho phép. Khách hàng là được hưởng các quyền lợi như đã cam kết trong các hợp đồng hoặc thỏa thuận dịch vụ và các ưu đãi khác liên quan đến dịch vụ cung cấp. Khách hàng cũng được hỗ trợ, hướng dẫn tham gia dịch vụ và xử lý khó khăn, sự cố đối với các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, do đặc thù của dịch vụ trên mạng liên quan đến nhiều đối tác, nhiều nhà cung cấp dịch vụ, nhiều hệ thống khác nhau từ phần cứng thiết bị đến phần mềm hệ thống, phần mềm chuyên dụng hoặc phần mềm do khách hàng đưa lên và có thể bị vô tình hoặc cố ý can thiệp bởi các người sử dụng khác ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Khách hàng phải cam kết chấp nhận và tuân thủ theo đúng các điểu khoản dịch vụ dưới đây.

1. MÔ TẢ VỀ DỊCH VỤ
Qua dịch vụ do Mạng Xuyên Việt cung cấp, Khách hàng có thể tiếp cận rất nhiều sản phẩm, dịch vụ khác nhau, trong đó bao gồm các dịch vụ tên miền, dịch vụ đăng tải website, email, các công cụ truyền thông, các dịch vụ tìm kiếm, dịch vụ thiết kế website, dịch vụ phát triển các hệ thống thương mại điện tử, CRM, hệ thống quản trị doanh nghiệp,... (sau đây được gọi là "Dịch Vụ") qua mạng lưới các đại lý của công ty, có thể được tiếp cận qua nhiều phương tiện truyền thông hoặc thiết bị khác nhau hiện đã được biết tới hoặc sau này sẽ được thiết lập, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Mạng Toàn Cầu (World Wide Web) và các dịch vụ có dây và không dây khác. Khách hàng cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ này có thể bao gồm một số thông tin liên lạc của Mạng Xuyên Việt, ví dụ như các thông báo về dịch vụ, các thông báo về quản trị và Bản Tin Mạng Xuyên Việt, và các thông tin liên lạc này được coi là một phần trong việc tham gia của Mạng Xuyên Việt và Khách hàng sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ được cung cấp theo nguyên tắc "NGUYÊN TRẠNG" và Mạng Xuyên Việt không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, xóa, chuyển giao không đúng hoặc không lưu trữ các thông tin liên lạc của Khách hàng hoặc các thông số thiết lập cụ thể thuộc về cá nhân. Khách hàng chịu trách nhiệm cho việc tiếp cận Dịch vụ, và việc tiếp cận này có thể liên quan tới việc trả phí của bên thứ ba (như phí cho nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc phí đường truyền). Ngoài ra, Khách hàng phải trang bị và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị cần thiết để truy cập Dịch vụ.

2. TÀI KHOẢN DỊCH VỤ và PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
Khách hàng sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng một Dịch Vụ. Khách hàng có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của Khách hàng. Khách hàng đồng ý thông báo ngay cho Mạng Xuyên Việt về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Khách hàng hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và bảo đảm rằng Khách hàng luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Mạng Xuyên Việt không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Khách hàng không tuân thủ quy định tại Mục này.Mạng Xuyên Việt cam kết đảm bảo tình trạng tốt nhất cho các dịch vụ cung cấp và phối hợp cùng khách hàng khắc phục các sự cố nói trên trong thời gian sớm nhất. Mạng Xuyên Việt cam kết hoàn lại tiền trong trường hợp dịch vụ không cung cấp được hoặc hoàn lại một phần tiền trong thời gian dịch vụ bị ngưng trệ không phải vì các lý do từ phía khách hàng.

3. TÊN MIỀN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Mạng Xuyên Việt cam kết đảm bảo quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Chủ thể trong thời gian đăng ký. Trong mọi trường hợp, Mạng Xuyên Việt sẽ hỗ trợ khách hàng tối đa trong việc lấy lại tên miền bị mất và/hoặc khắc phục các sự cố liên quan đến tên miền đã đăng ký và sử dụng hợp pháp theo đúng các quy định của pháp luật.

Tên miền thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của chủ thể là tên miền đã đăng ký và trong thời hạn được đóng phí đầy đủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng phí duy trì sẽ được cấp phát cho các chủ thể khác. Mạng Xuyên Việt không còn quyền quản lý và trách nhiệm với chủ thể của tên miền không tiếp tục gia hạn. Việc gia hạn tên miền chỉ được thực hiện kể từ khi Mạng Xuyên Việt nhận được đầy đủ lệ phí tên miền và hoàn tất việc gia hạn trong vòng 2 ngày làm việc. Mạng Xuyên Việt không chịu trách nhiệm về việc ngưng trệ hoặc mất tên miền vì lý do chủ thể không đóng lệ phí hoặc đóng lệ phí chậm chễ. Các chủ thể tên miền phải tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tên miền của mình. Mọi tên miền hết hạn không còn thuộc sở hữu của chủ thể tên miền cũ nữa.

Để đăng ký gia hạn tên miền, khách hàng phải gửi thông báo đồng ý gia hạn và nộp phí gia hạn tới các chi nhánh hoặc đại lý của Mạng Xuyên Việt trong toàn quốc trước khi tên miền hết hiệu lực.

Mọi yêu cầu đăng ký, thay đổi, trả lại tên miền đều được xét duyệt trên cơ sở bản khai, văn bản đề nghị có chữ ký và con dấu xác nhận của người có thẩm quyền (đối với tổ chức), có chứ ký và bản sao các giấy tờ tùy thân hợp pháp theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (đối với cá nhân).

Mạng Xuyên Việt liên lạc với chủ thể đăng ký tên miền về các thông tin liên quan đến sự hoạt động của tên miền theo địa chỉ được ghi trên Bản khai đăng ký tên miền. Chủ thể đăng ký tên miền sẽ tự chịu trách nhiệm trong trường hợp địa chỉ khai báo sai, không đúng. Yêu cầu chuyển đổi tên miền từ Mạng Xuyên Việt đến nhà đăng ký khác được thực hiện theo những quy định sau: Tên miền đã được đăng ký tối thiểu 30 ngày, hoặc phải còn thời hạn trên 30 ngày, hoàn thiện hợp đồng thanh lý và các khoản nợ (nếu có) tại Mạng Xuyên Việt. Với các chủ thể có nhu cầu chuyển đổi tên miền từ nhà đăng ký khác về Mạng Xuyên Việt cần tuân thủ quy định sau: Tên miền còn thời gian hoạt động bình thường tối thiểu 30 ngày, Hợp đồng chuyển đổi của nhà đăng ký cũ theo mẫu, thanh toán phí chuyển đổi tên miền và phí duy trì 01 năm tiếp theo.

Mạng Xuyên Việt không thực hiện thủ tục chuyển đổi với những tên miền đang có tranh chấp. Hủy tên miền. Việc xin huỷ bỏ bản đăng ký tạo lập tên miền mà khách hàng đã gửi đến Mạng Xuyên Việt chỉ có thể thực hiện trong các trường hợp sau: - Quý khách hàng chưa thanh toán tiền đăng ký tên miền cho Mạng Xuyên Việt. - Quý khách đã thanh toán tiền đăng ký tên miền cho Mạng Xuyên Việt nhưng Mạng Xuyên Việt chưa kịp tiến hành quá trình tạo lập tên miền. Trong trường hợp này, quý khách hàng phải chịu chi phí chuyển tiền (nếu quý khách hàng không ở Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh), chi phí này sẽ được trừ trong tổng số tiền quý khách đã chuyển cho Mạng Xuyên Việt. Mạng Xuyên Việt không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại nào của khách hàng nếu việc yêu cầu huỷ bỏ đăng ký tên miền của quý khách không nằm trong 2 trường hợp trên.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ không thời hạn, thông tin này sẽ được gỡ bỏ khỏi hệ thống lưu trữ khi có yêu cầu của khách hàng hoặc yêu cầu của các cơ quan pháp luật. 

5. THÔNG TIN CHUNG
Mối quan hệ giữa Khách hàng và Mạng Xuyên Việt sẽ được điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật Việt Nam.