Quản trị Facebook

Quản trị Facebook
Thiết kế website

 CHI PHÍ QUẢN TRỊ FACEBOOK ADS TẠI XVNET – MẠNG XUYÊN VIỆT

 

Hạng mục Mô tả Thời gian  Chi phí (VND)
Xây dựng mới Fanpage Tạo mới, thiết kế Avatar, Cover photo 7 ngày 1,500,000
Chăm sóc Fanpage Đăng bài định kỳ 
Khách cung cấp hoặc chỉ định nguồn lấy nội dung và hình ảnh (không chỉnh sửa)

10 bài
/ tháng

             2,000,000
/tháng
Bổ sung Thiết kế hình ảnh 3 ngày 500,000
/1 hình
Thiết kế video dạng slide ảnh
'- Khách cung cấp hình ảnh để chỉnh sửa sơ lại và đưa vào video
- Video dài 30 giây, tối đa 8 hình ảnh
7 ngày 1,500,000
/1 video