Bảng Giá Tên Miền - Công ty Mạng Xuyên Việt (Xvnet)

Bảng Giá Tên Miền - Công ty Mạng Xuyên Việt (Xvnet)
Thiết kế website

BẢNG GIÁ DOMAIN QUỐC TẾ 

(ĐVT: VNĐ)

 

TÊN MIỀN Phí khởi tạo/lần Phí duy trì/năm Ghi chú
TÊN MIỀN QUỐC TẾ  
.COM
Miễn phí
330.000
Dành cho mọi đối tượng
.ORG Miễn phí 330.000 Dành cho mọi đối tượng
.NET/ .BIZ Miễn phí 330.000 Dành cho mọi đối tượng
.INFO/ .NAME/ .US
Miễn phí
330.000
Dành cho mọi đối tượng
.ASIA
Miễn phí
424.000
Dành cho mọi đối tượng
Tối thiểu 2 năm
.CC
Miễn phí
720.000
Dành cho mọi đối tượng
 
.ME
Miễn phí
720.000
Dành cho mọi đối tượng
 

 

Phí tên miền trên đã bao gồm 10% VAT. Bảng giá được áp dụng từ 01/01/2016
 

 BẢNG GIÁ DOMAIN VIỆT NAM

 
(ĐVT: VNĐ)
TÊN MIỀN
Phí khởi tạo/lần
Phí duy trì/năm
Ghi chú
TÊN MIỀN VIỆT NAM .VN
.VN
180.000
470.000
Dành cho mọi đối tượng (Từ 3 ký tự trở lên)
.COM.VN
200.000
350.000
Dành cho mọi đối tượng
.NET.VN Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin
.BIZ.VN Dành cho mọi đối tượng
.GOV.VN
200.000
200.000
Dành cho các cơ quan, tổ chức NN ở trung ương và địa phương.
.ORG.VN Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị , văn hóa , xã hội.
.INFO.VN Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cung cấp và phân phối thông tin.
.EDU.VN Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
.PRO.VN Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
.AC.VN Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.
.HEALTH.VN Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế.
.TENTINH.VN
200.000
200.000
Dành cho địa giới hành chính.
.NAME.VN
30.000
30.000
Dành cho mọi đối tượng.
 
Phí tên miền Việt Nam không chịu thuế VAT. Bảng giá được áp dụng từ 01/01/2023.