Thiết kế website Mạng Xuyên Việt

Thiết kế website

Hosting window

Email theo tên miền

Quảng cáo Google

Quảng cáo facebook

Tên miền Việt Nam

Tên miền Quốc Tế

Quy trình thiết kế web gói Basic

STT

Nội dung

Công việc của Công ty thiết kế web XVnet

Công việc của Quý khách

Số ngày

1

Thu thập thông tin thiết kế web

Trao đổi với khách hàng về các chức năng của web

0

Tư vấn những mẫu web phù hợp

Lựa chọn các mẫu web tại link này

Thống nhất nội dung và mẫu website

2

Ký hợp đồng

Tạm ứng chi phí lần 01

Thanh toán chi phí lần 01

0

Lấy hình ảnh sản phẩm, nội dung, thông tin

Cung cấp hình ảnh, nội dung và thông tin

3

Xuất bản website - chạy thử nghiệm

Cho web chạy thử trên Internet với link Demo

Vận hành thử, phản hồi ý kiến và thống nhất qua Link website Demo

0

Chỉnh sửa nội dung và kỹ thuật nếu có yêu cầu

Yêu cầu chỉnh sửa nội dung và kỹ thuật  nếu có

0

4

Đào tạo quản trị website

Đào tạo quản trị website, hướng dẫn cập nhật web (có kèm CD Video hướng dẫn)

Tiếp nhận phần quản trị và cập nhật website

0

5

Bàn giao và thanh lý

Bàn giao website và các thông số quản lý

Nhận bàn giao website và các thông số quản lý

0

Tiếp nhận chi phí còn lại

Thanh toán chi phí còn lại

6

Phát triển web

Bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật

Chăm sóc website

 
 

Về đầu trang

Alo